📋   Υποδοχή - Μετρ  

Απαραίτητες οι δημόσιες σχέσεις και στους 2 τομείς.