📋   Υποδοχή - Μετρ  

Ζητείται υπεύθυνος να γνωρίζει άριστα την διαχείριση προσωπικού και προϊόντων... Άριστες αποδοχές!!!