🍴   Λάντζα  

8ρω σε κουζίνα εστιατορίου για σεζόν. Περίοδος: Μάϊος- Οκτώβριος