🍴   Λάντζα  

Η L’artigiano, η μεγαλύτερη αλυσίδα διανομής Ιταλικού φαγητού, ζητά άτομα για λάτζα/μπουφέ για το κατ/μα της Ακρόπολης.