👩‍💼   Υπάλληλοι Γραφείου  

Γραφείο τουρισμού ζητάει προσωπικό μέ καλή γνώση Αγγλικών ,και μια δεύτερη γλώσα (Γερμανικά ή Γαλλικά) για τους μήνες Απρίλιο -Οκτώμβριο .Μισθός ικανοποιητικός και ποσοστά