👩‍💼   Υπάλληλοι Γραφείου  

Διαχείριση παραγγελιών, συσκευασία παραγγελιών, ενασχόληση με τα social media,