👩‍💼   Υπάλληλοι Γραφείου  

ΑΤΟΜΑ ζητούνται από οικονομικό όμιλο για καριέρα υψηλών προδιαγραφών για θέση συμβούλου. Ηλικίας 25 - 40 ετών. Δεξιότητες επικοινωνίας και διαπροσωπικών σχέσεων και ευχέρεια μάθησης. Διαχείριση χρόνου. Παρέχουμε : Σύγχρονο επαγγελματικό περιβάλλον. Συνεχής καθοδήγηση, εκπαίδευση και ανάπτυξη! Προοπτικές εξέλιξης και καριέρας στο management! Συμμετοχή σε συνέδρια και ταξίδια επιβράβευσης!