👩‍💼   Υπάλληλοι Γραφείου  

Εταιρεία που δραστηριοποιείται στο ηλεκτρονικό εμπόριο, ζητά κοπέλα για υπάλληλο γραφείου με εξοικείωση στους Η/Υ.