👩‍💼   Υπάλληλοι Γραφείου  

Υπάλληλος Γραφείου για τμήμα μάρκετινγκ και πωλήσεων ηλικίες 25 εως 40 ετών μισθός bonus ασφάλιση.