👩‍💼   Υπάλληλοι Γραφείου  

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ.ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΓΝΩΣΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΔΥΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ.ΜΙΣΘΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΜΠΟΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ.