👩‍💼   Υπάλληλοι Γραφείου  

Ζητείται άτομο για λογιστικό γραφείο για πρωινή εξαώρη εργασία,απαραιτήτως κάτοχος δικυκλου. Συναφές πτυχίο επιθυμητό.