👩‍💼   Υπάλληλοι Γραφείου  

Βοηθός λογιστή με ενεργή κάρτα ανεργίας, έως 29 ετών.