👩‍💼   Υπάλληλοι Γραφείου  

Άτομα με εμπειρία στην τηλεφωνική εξυπηρέτηση πελατών απο εταιρεία οικονομολόγων στους Θρακομακέδονες