👩‍💼   Υπάλληλοι Γραφείου  

Ζητείται γυναίκα από 19-30 ετών με μικρή προϋπηρεσία