👩‍💼   Υπάλληλοι Γραφείου  

Απαραίτητη γνωση αγγλικών, ψηφιακού marketing και να έχει κάρτα ανεργίας . Προηγούμενη εμπειρία προσμετράται θετικά.