👩‍💼   Υπάλληλοι Γραφείου  

Ζητείται άτομο υπεύθυνο που θα ήθελε να δουλέψει σε τουριστικό γραφείο στην Αθήνα