👩‍💼   Υπάλληλοι Γραφείου  

Η Zita Telecoms, επίσημος συνεργάτης της Elpedison, προσλαμβάνει άμεσα υπαλλήλους με άνεση στην τηλεφωνική επικοινωνία για προώθηση υπηρεσιών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αεριου.Παρέχονται βασικός μισθός,bonus,ασφάλεια.