👩‍💼   Υπάλληλοι Γραφείου  

H ZITA TELECOMS, Εταιρεία παροχής υπηρεσιών και προώθησης πωλήσεων, για λογαριασμό μεγάλης εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, προσλαμβάνει άμεσα υπαλλήλους τηλεπωλήσεων. Απαραίτητα Προσόντα: • Άριστες επικοινωνιακές δυνατότητες – Ευχερεια λόγου • Διαπραγματευτικές δεξιότητες • Δυναμικό χαρακτήρα • Γρήγορη αντίληψη • Συνέπεια • Ικανότητα εκμάθησης εμπορικών πακέτων τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών • Ομαδικό πνεύμα Η εταιρεία παρέχει: • Υψηλό μισθό • Ευέλικτο ωράριο(4ωρο,6ωρο,8ωρο) • Ασφάλεια ΙΚΑ • Επιπλέον αποδοχές βάση δυνατοτήτων • Συνεχή εκπαίδευση • Προοπτική εξέλιξης • Ευχάριστο περιβάλλον Προϋπηρεσία θα ληφθεί σοβαρά υπόψιν.