MyJobNow Όροι Χρήσης

Οι ακόλουθοι Όροι Χρήσης, μαζί με την και όλες τις άλλες πολιτικές που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο ή άλλα έγγραφα στα οποία αναφέρονται, αποτελούν τη δεσμευτική νομική συμφωνία (στο εξής η «Συμφωνία») μεταξύ της MYJOBNOW S.M.P.C., που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Κηφισίας 1-3, ΤΚ 11523, με ΑΦΜ 800962412 και Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 145835301000 ή άλλων συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών (συλλογικά στο εξής «εμείς» ή «MyJobNow») και των χρηστών (στο εξής «εσείς» ή «Χρήστης») του δικτυακού τόπου αναζήτησης και εύρεσης εργασίας https://www.myjobnow.com/ καθώς και των αντίστοιχων κινητών εφαρμογών (app) που βρίσκονται στην κυριότητα και χρησιμοποιούνται από την MyJobNow (στο εξής η «Πλατφόρμα»). Με την εγγραφή στην Πλατφόρμα εσείς, είτε ως εργοδότης, είτε ως αιτών εργασία, συμφωνείτε στη δέσμευσή σας από τους παρόντες Όρους συμπεριλαμβανομένων των σχετικών οδηγών της Πλατφόρμας, των πληροφοριών και των διαδικασιών αυτής, καθώς και των εκάστοτε Πολιτικών της MyJobNow.

1. Γενικοί Όροι Χρήσης Πλατφόρμας και Υπηρεσίας

Η MyJobNow παρέχει μέσω της Πλατφόρμας μια ηλεκτρονική αγορά (marketplace) αναζήτησης και προσφοράς θέσεων εργασίας που προορίζεται για οποιοδήποτε άτομο ή οντότητα, χρησιμοποιεί την Πλατφόρμα (στο εξής «Χρήστης») είτε ως: (i) Χρήστης που επιθυμεί να καταχωρήσει μια αγγελία για εργασία (στο εξής «Προσφορά Εργασίας») ή να χρησιμοποιήσει τις εκάστοτε υπηρεσίες που προσφέρονται από την MyJobNow στους χρήστες της (στο εξής η «Υπηρεσία») σχετικά με την αναζήτηση υποψηφίων για την έναρξη απασχόλησης (στο εξής «Εργοδότης») ή (ii) οποιοσδήποτε Χρήστης, εκτός δυναμικού του Εργοδότη, που αναζητά εργασία (στο εξής «Αιτών Εργασία»). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Πλατφόρμα και την Υπηρεσία μόνο για νόμιμους σκοπούς αναζήτησης ή/και προσφοράς εργασίας και μόνο για τις δικές σας ανάγκες σύμφωνα με την οριζόμενη από την MyJobNow αποδεκτή χρήση της Πλατφόρμας.

Η MyJobNow είναι η μόνη αρμόδια να ορίζει την αποδεκτή χρήση της Πλατφόρμας. Εάν κάνετε λήψη, πρόσβαση ή χρήση της Υπηρεσίας εκ μέρους ενός τρίτου ατόμου ή οντότητας, δηλώνετε και εγγυάστε ότι είστε εξουσιοδοτημένος να αποδεχτείτε την παρούσα Συμφωνία για λογαριασμό του εν λόγω ατόμου ή οντότητας και ότι το εν λόγω άτομο ή οντότητα συμφωνεί να αναλάβει την ευθύνη για τη χρήση της Πλατφόρμας και της Υπηρεσίας σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία και να αποζημιώσει την MyJobNow για τυχόν παραβίαση της παρούσας Συμφωνίας.

Τα προφίλ των Χρηστών που περιέχονται στα αποτελέσματα αναζήτησης της Πλατφόρμας δημιουργούνται από πρόσωπα τα οποία η MyJobNow δεν ελέγχει. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι οι Χρήστες είναι αυτοί που ισχυρίζονται ότι είναι. Δεν επιβεβαιώνουμε την ακρίβεια ή την πληρότητα ή οποιαδήποτε Προσφορά Εργασίας ή άλλες πληροφορίες που υποβάλλονται από οποιονδήποτε Χρήστη, συμπεριλαμβανομένης της ταυτότητας αυτού του Χρήστη. Η MyJobNow δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη, άλλως, αποποιείται κάθε ευθύνης για το περιεχόμενο, την ακρίβεια, την πληρότητα, τη νομιμότητα, την αξιοπιστία ή τη διαθεσιμότητα οποιασδήποτε Προσφοράς Εργασίας ή άλλων δεδομένων ή / και πληροφοριών που είναι διαθέσιμες στην Πλατφόρμα.

Η MyJobNow δεν επαληθεύει, δεν υποστηρίζει ή δεν εγγυάται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο για οποιονδήποτε Εργοδότη ή Αιτούντα Εργασία. Η MyJobNow δεν αναλαμβάνει καμία εκπροσώπηση όσον αφορά τα προσόντα του Εργοδότη ή Αιτούντα Εργασία, ούτε δύναται να επιβάλλει κυρώσεις στον πιθανό Εργοδότη ή Αιτούντα Εργασία. Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ εσάς και οποιουδήποτε Εργοδότη ή Αιτούντα Εργασία, αναλαμβάνετε την υποχρέωση να αποζημιώσετε την MyJobNow για οποιαδήποτε ζημιά προκύπτει ή συνδέεται με οποιοδήποτε τρόπο από αυτήν την διαφορά (συμπεριλαμβανομένης της κάλυψης των νομικών εξόδων της MyJobNow).

Εάν είστε Εργοδότης, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι:

κατά γενικό κανόνα, η Προσφορά Εργασίας σας θα είναι προσβάσιμη σε άλλους Χρήστες μέσω της Πλατφόρμας για διάστημα ανάλογο του πακέτου συνδρομής από την καταχώρησή της, εκτός εάν το χρονικό αυτό διάστημα παραταθεί σύμφωνα με προϋποθέσεις και με την προηγούμενη συναίνεση της MyJobNow.

όταν απαντάτε ή επικοινωνείτε με έναν Αιτούντα Εργασία, μοιράζεστε καταρχήν τις πληροφορίες και το περιεχόμενο της επικοινωνίας με την MyJobNow, την οποία εξουσιοδοτείτε να κοινοποιήσει την επικοινωνία και τις πληροφορίες που μοιράζεστε στον Αιτούντα Εργασία.

εμείς και οι Αιτούντες Εργασία στην Πλατφόρμα βασιζόμαστε στην αλήθεια, ακρίβεια και την πληρότητα όλων των πληροφοριών που παρέχονται κατά την εγγραφή στην Πλατφόρμα, αλλά και κατά την καταχώρηση και ανανέωση της Προσφοράς Εργασίας και ως εκ τούτου δηλώνετε και εγγυάστε ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχονται σε εμάς και στην Προσφορά Εργασίας σας είναι αληθείς, ακριβείς, πλήρεις και σε καμία περίπτωση δεν είναι παραπλανητικές και οφείλουν να διατηρηθούν έτσι.

δεν έχουμε κανέναν έλεγχο του περιεχομένου των Προφίλ και ως εκ τούτου η MyJobNow δεν έχει καμία υποχρέωση να προβάλλει οποιαδήποτε Προφίλ ή να συμπεριλάβει οποιαδήποτε Προφίλ στα αποτελέσματα αναζήτησης ή σε άλλες καταχωρίσεις και μπορεί να αποκλείσει ή να αφαιρέσει οποιοδήποτε Προφίλ από την Πλατφόρμα για οποιονδήποτε λόγο. Η MyJobNow δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη, άλλως, αποποιείται κάθε ευθύνη για το περιεχόμενο, την ακρίβεια, την πληρότητα, τη νομιμότητα, την αξιοπιστία ή τη διαθεσιμότητα οποιουδήποτε Αιτούντα Εργασία στην Πλατφόρμα.

Εάν είστε Υποψήφιος Εργαζόμενος, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι:

οποιαδήποτε βιογραφικά στοιχεία, πληροφορίες, ημερομηνίες, εικόνες, φωτογραφίες, υλικά ή πληροφορίες εφαρμογής (στο εξής «Προφίλ») που δημοσιεύετε, εμφανίζετε, υποβάλλετε ή άλλως καθιστάτε διαθέσιμα μέσω της Πλατφόρμας υπόκεινται στην παρούσα Συμφωνία. Ωστόσο, χωρίς περιορισμό των ανωτέρω, η δημιουργία οποιουδήποτε Προφίλ μέσω της Πλατφόρμας παρέχει αυτομάτως εξουσιοδότηση στην MyJobNow να κοινοποιήσει το Προφίλ σας σε οποιονδήποτε Εργοδότη.

αναγνωρίζετε ότι τόσο εμείς όσο και οι Εργοδότες στην Πλατφόρμα βασιζόμαστε στην ακρίβεια και την πληρότητα όλων των πληροφοριών που παρέχονται κατά τη διάρκεια της εγγραφής σας στην Πλατφόρμα, συμπλήρωσης και ανανέωσης του Προφίλ σας, δηλώνετε και εγγυάστε ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχονται σε εμάς και στην Προσφορά Εργασίας σας είναι αληθείς, ακριβείς, πλήρεις και σε καμία περίπτωση δεν είναι παραπλανητικές και οφείλουν να διατηρηθούν έτσι.

κάθε Εργοδότης είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε Προσφορά Εργασίας καταχωρείται στην Πλατφόρμα. Η MyJobNow δεν εγγυάται την εγκυρότητα οποιασδήποτε Προσφοράς Εργασίας για αυτό οι Αιτούντες Εργασία οφείλουν να επαληθεύουν την εγκυρότητα οποιασδήποτε Προσφοράς Εργασίας πριν προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια που επηρεάζει την τρέχουσα κατάσταση απασχόλησή τους.

η MyJobNow δεν έχει καμία υποχρέωση να προβάλει οποιαδήποτε Προσφορά Εργασίας ή να συμπεριλάβει οποιαδήποτε καταχώριση για Προσφορά Εργασίας στα αποτελέσματα αναζήτησης ή σε άλλες καταχωρίσεις και μπορεί να αποκλείσει ή να καταργήσει οποιαδήποτε Προσφορά Εργασίας από την Πλατφόρμα για οποιονδήποτε λόγο.

η MyJobNow δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη, άλλως, αποποιείται κάθε ευθύνη για το περιεχόμενο, την ακρίβεια, την πληρότητα, τη νομιμότητα, την αξιοπιστία ή τη διαθεσιμότητα οποιασδήποτε Προσφοράς Εργασίας ή των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα αναζήτησης της Πλατφόρμας.

2. Δημιουργία Λογαριασμού

Θα χρειαστεί να εγγραφείτε στην Πλατφόρμα και να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό για να αποκτήσετε πρόσβαση στην Πλατφόρμα και να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία. Κατά την εγγραφή σας στην Πλατφόρμα θα πρέπει να επιλέξετε το προσωπικό σας όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας.

Μπορείτε να δημιουργήσετε μόνο έναν λογαριασμό στην Πλατφόρμα με την καταχώρηση είτε (i) της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης ή του κινητού σας τηλεφώνου και σχετικού κωδικού πρόσβασης, είτε (ii) μέσω του προφίλ σας στην Google ή σε κοινωνικά μέσα δικτύωσης (social log-in).

Μπορούμε να αρνηθούμε να σας χορηγήσουμε ένα όνομα χρήστη που μιμείται κάποιο άλλο, προστατεύεται από εμπορικό σήμα ή άλλο ιδιοκτησιακό καθεστώς ή είναι χυδαίο ή άλλως προσβλητικό. Μπορούμε επίσης να αποκαλύψουμε πληροφορίες Χρηστών σε περίπτωση που πιστεύουμε ότι οι Χρήστες αυτοί παραβιάζουν την παρούσα Συμφωνία ή ότι έχουν χρησιμοποιήσει την Υπηρεσία για να διαπράξουν παράνομες ενέργειες ή εάν οι πληροφορίες αυτές ζητούνται με άλλο τρόπο από τις αρχές ή / είναι απαραίτητο ή / και κατάλληλο.

Με την εγγραφή σας στην Πλατφόρμα, συμφωνείτε (i) να παρέχετε αληθείς, ακριβείς, επικαιροποιημένες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τον εαυτό σας, όπως ζητήθηκε από τη φόρμα εγγραφής (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσής σας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή του κινητού σας τηλεφώνου ή του Google λογαριασμού σας ή του προφίλ σας κοινωνικού μέσου δικτύωσης) και (ii) να είστε υπεύθυνοι για την ασφάλεια, εμπιστευτικότητα και χρήση του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασης και να μην μεταβιβάσετε ή μεταπωλήσετε τη χρήση ή την πρόσβαση στον λογαριασμό σας, στην Πλατφόρμα και στην Υπηρεσία σε τρίτους. Η MyJobNow δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη, άλλως, αποποιείται κάθε ευθύνη εάν ο λογαριασμός σας ή το μέσο με το οποίο συνδέεστε σε αυτόν (όπως π.χ. το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο) χρησιμοποιείται εσφαλμένα και ψευδώς από τρίτο μέρος.

Συμφωνείτε να ενημερώσετε άμεσα τον λογαριασμό σας και άλλες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσής σας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, του κινητού σας τηλεφώνου και των στοιχείων πληρωμής όπου απαιτούνται, ώστε να ολοκληρώνουμε δεόντως τις συναλλαγές σας και να επικοινωνούμε μαζί σας όποτε χρειαστεί, σε σχέση με τις συναλλαγές αυτές.

Δεν μπορείτε να μεταβιβάσετε ή εκχωρήσετε τον λογαριασμό σας στην Πλατφόρμα σε άλλο χρήστη ή οντότητα. Για να προστατεύσετε τον λογαριασμό σας, διατηρήστε τα στοιχεία του λογαριασμού σας και τον κωδικό πρόσβασης εμπιστευτικά. Είστε υπεύθυνοι για όλες τις δραστηριότητες που εμφανίζονται στο λογαριασμό σας στην Πλατφόρμα.

Εάν δεν χρησιμοποιήσετε τον λογαριασμό σας τουλάχιστον μια φορά το χρόνο διατηρούμε το δικαίωμα να κλείσουμε τον λογαριασμό σας και να τερματίσουμε την πρόσβασή σας στην Πλατφόρμα και την Υπηρεσία.

Με την επιφύλαξη τυχόν περιορισμών των όρων συνδρομής, μπορείτε να ακυρώσετε συγκεκριμένες Υπηρεσίες ή να κλείσετε το λογαριασμό σας στην Πλατφόρμα οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο. Για να κλείσετε το λογαριασμό σας, επικοινωνήστε με την ομάδα υποστήριξης MyJobNow στη διεύθυνση (support [at] myjobnow.com).

Εάν οι Υπηρεσίες σας ακυρωθούν ή ο Λογαριασμός σας στην Πλατφόρμα απενεργοποιηθεί (είτε από εσάς, είτε από εμάς) το δικαίωμα χρήσης των Υπηρεσιών καταργείται και αμέσως λήγουν οι άδειές σας οπότε και θα διαγράψουμε το περιεχόμενο που σχετίζεται με το λογαριασμό σας στην Πλατφόρμα.

3. Όροι πληρωμής

Αν είστε Εργοδότης, η Πλατφόρμα σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε από μια σειρά συνδρομητικών πακέτων και περιόδων εγγραφής και άλλες υπηρεσίες που μπορεί κατά καιρούς να προσφέρονται από την MyJobNow. Τα τέλη για μια περίοδο εγγραφής είναι οφειλόμενα από την ημέρα του μήνα κατά τον οποίο ξεκίνησε η εγγραφή σας και στη συνέχεια την ίδια ημερομηνία κάθε μήνα. Η πληρωμή του τέλους πρέπει να πραγματοποιείται στην αρχή κάθε περιόδου εγγραφής. Η συνδρομή σας θα λήξει κατά τη λήξη της περιόδου εγγραφής και δεν θα ανανεωθεί ή μπορεί να ανανεωθεί αυτόματα όπως αναφέρεται στη σελίδα πληρωμής.

Εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά μεταξύ της MyJobNow και του Χρήστη, παρέχονται χωρίς χρέωση οι Υπηρεσίες για τους Αιτούντες Εργασία.

Οι Εργοδότες μπορούν να χρησιμοποιούν την Πλατφόρμα χωρίς χρέωση κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε δοκιμαστικής φάσης τυχόν καθορίζεται από την MyJobNow για συγκεκριμένο Χρήστη ή τύπο Χρηστών. Η χρήση της Πλατφόρμας μετά τη λήξη της δοκιμαστικής φάσης ή / και της πρόσβασης σε ορισμένες υπηρεσίες υπόκειται σε επιβάρυνση.

Εάν υπάρχει χρέωση που σχετίζεται με τη χρήση της Πλατφόρμας ή μέρους των Υπηρεσιών, συμφωνείτε να πληρώσετε τη χρέωση στο καθορισμένο νόμισμα. Ανάλογα με την τοποθεσία σας, μερικές συναλλαγές ενδέχεται να απαιτούν μετατροπή σε ξένο νόμισμα ή να υποστούν επεξεργασία σε άλλη χώρα. Η τράπεζά σας ενδέχεται να χρεώσει επιπλέον χρεώσεις για αυτές τις υπηρεσίες όταν χρησιμοποιείτε χρεωστική ή πιστωτική κάρτα.

Για να πληρώσετε τα τέλη για μια Υπηρεσία, θα σας ζητηθεί να δώσετε έναν τρόπο πληρωμής κάποια στιγμή που θα χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία. Με την παροχή της μεθόδου πληρωμής στην Πλατφόρμα (i) δηλώνετε ότι είστε εξουσιοδοτημένος να χρησιμοποιήσετε τον τρόπο πληρωμής που δηλώσατε και ότι τυχόν στοιχεία πληρωμής που παρέχετε είναι αληθή και ακριβή (ii) εξουσιοδοτείτε την MyJobNow να σας χρεώσει για τις Υπηρεσίες με την επιλεγμένη από εσάς μέθοδο πληρωμής και (iii) εξουσιοδοτείτε την MyJobNow να σας χρεώσει για οποιαδήποτε πληρωμένη λειτουργία των Υπηρεσιών που επιλέγετε να εγγραφείτε ή να χρησιμοποιήσετε. Μπορούμε να σας χρεώσουμε (α) εκ των προτέρων (β) κατά την αγορά (γ) λίγο μετά την αγορά. ή (δ) σε επαναλαμβανόμενη βάση για υπηρεσίες συνδρομής.

Μπορούμε να αναστείλουμε ή να ακυρώσουμε τις Υπηρεσίες, να χρεώσουμε αποζημίωση, πρόσθετα διοικητικά έξοδα και τόκους εάν δεν λάβουμε πλήρη πληρωμή από εσάς για όλες τις χρεώσεις. Η αναστολή ή η ακύρωση των Υπηρεσιών για μη πληρωμή μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια πρόσβασης και χρήσης του λογαριασμού σας και της Υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων των Υπηρεσιών Συνδρομής και του Περιεχομένου Χρήστη.

Όλες οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ (εκτός εάν καθορίζονται στην Πλατφόρμα) και υπόκεινται σε αλλαγές ανά πάσα στιγμή.

Εκτός από τις προβλεπόμενες από το νόμο, όλες οι Υπηρεσίες που αγοράζονται, συμπεριλαμβανομένων των συνδρομών, είναι τελικές και δεν επιστρέφονται.

4. Περιεχόμενο Χρήστη

Η Πλατφόρμα επιτρέπει στους Χρήστες να δημοσιεύουν, υποβάλλουν, προβάλλουν ή άλλως να δημοσιοποιούν τις καταχωρήσεις Προσφοράς Εργασίας, τα Προφίλ ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, εικόνες, μηνύματα και άλλα υλικά (στο εξής «Περιεχόμενο Χρήστη»). Οι Χρήστες ενδέχεται να δημοσιεύσουν στο Περιεχόμενο Χρήστη μηνύματα ή δηλώσεις που είναι παραπλανητικές, απατηλές ή εντελώς λανθασμένες. Η MyJobNow δεν υποστηρίζει και δεν ευθύνεται για οποιεσδήποτε απόψεις, τοποθετήσεις, πληροφορίες ή δηλώσεις που περιέχονται στο Περιεχόμενο Χρήστη που δημιουργήθηκε ή εμφανίστηκε στην Πλατφόρμα από Χρήστες. Αναγνωρίζετε ότι με την πρόσβαση σας στην Πλατφόρμα, μπορείτε να έρθετε σε επαφή με περιεχόμενο που μπορεί να θεωρηθεί ακατάλληλο και αναγνωρίζετε ότι η MyJobNow δεν θα φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι εσάς για τέτοιου είδους περιεχόμενο.

Οι Χρήστες δεν πρέπει να δημοσιεύουν Περιεχόμενο Χρήστη ή πληροφορίες που είναι παράνομες, δόλιες, απειλητικές, καταχρηστικές, δυσφημιστικές, άσεμνες ή αντίθετες με άλλο τρόπο ή περιέχουν σεξουαλικές, εθνοτικές ή φυλετικές ή άλλες διακρίσεις ή υλικό που δεν περιέχει σχετικό ή κατάλληλο περιεχόμενο, παραπέμπει σε αποτρόπαιη συμπεριφορά ή που παραβιάζει το νόμο. Απαγορεύεται στους Χρήστες να δημοσιεύουν οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη που περιέχει αποκλειστικές πληροφορίες, εμπορικά μυστικά ή εμπιστευτικές πληροφορίες. Το Περιεχόμενο Χρήστη δεν επιτρέπεται να περιέχει διαφημίσεις, προσκλήσεις, αλυσιδωτές επιστολές, συστήματα πυραμίδων (pyramid schemes), επενδυτικές ευκαιρίες ή άλλη ανεπιθύμητη εμπορική επικοινωνία (εκτός αν άλλως ρητά επιτρέπεται από εμάς) ή άλλους είδους ενθάρρυνση ή πρόκληση spamming. Θα πρέπει να συμμορφώνεστε με τις απαιτήσεις για το Περιεχόμενο Χρήστη που καθορίζονται από εμάς.

Απαγορεύεται η δημοσίευση οποιουδήποτε Περιεχομένου Χρήστη που περιέχει επίσημα στοιχεία ταυτότητας (είτε δικά σας, είτε από άλλο πρόσωπο) στην Πλατφόρμα, όπως τον αριθμό κοινωνικής ασφάλισης, τον αριθμό διαβατηρίου, τον αριθμό αστυνομικής ταυτότητας, τον αριθμό άδειας οδήγησης, ή άλλο παρόμοιο με τα ανωτέρω αναγνωριστικό αριθμό ή κωδικό. Η συμπερίληψη αυτών των πληροφοριών αναγνώρισης σε οποιοδήποτε Προφίλ μπορεί να οδηγήσει σε υποκλοπή ταυτότητας και άλλες δυσμενείς συνέπειες, για τις οποίες η MyJobNow δεν φέρει καμία ευθύνη. Η MyJobNow μπορεί να αφαιρέσει αυτές τις πληροφορίες από το Προφίλ σας, αλλά δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση και ευθύνη, άλλως, αποποιείται κάθε ευθύνη για την κοινοποίηση στην Πλατφόρμα τέτοιων πληροφοριών.

Αν και η MyJobNow δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση να το πράξει, δύναται να ελέγχει το Περιεχόμενο Χρήστη που έχει αναρτηθεί στην Πλατφόρμα και διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη ή τμήμα αυτού που παραβιάζει τους παραπάνω κανόνες ή που η MyJobNow θεωρεί κατά την απόλυτη κρίση της ότι είναι ακατάλληλο. Εάν πιστεύετε ότι ένα μήνυμα ή το Περιεχόμενο ενός Χρήστη γενικότερα παραβιάζει τις Πολιτικές μας, επικοινωνήστε αμέσως με την MyJobNow για να μπορέσουμε να εξετάσουμε την επεξεργασία ή την κατάργησή του. Η MyJobNow δεν υπόσχεται να αφαιρέσει οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη και η ερμηνεία του κατά πόσο το Περιεχόμενο Χρήστη παραβιάζει οποιαδήποτε Πολιτική μας παραμένει πάντα στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια της MyJobNow. Η MyJobNow διατηρεί το δικαίωμα να αποκαλύψει το Περιεχόμενο Χρήστη και άλλες σχετικές πληροφορίες υπό περιστάσεις που περιβάλλουν την κοινοποίησή τους σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος προκειμένου να λειτουργήσει η Πλατφόρμα και να παρέχει τις Υπηρεσίες σωστά, να προστατεύσει τα έννομα συμφέροντα της MyJobNow, τους εταίρους της και τους Χρήστες ή επισκέπτες της Πλατφόρμας ή/ και να συμμορφωθεί με τις νομικές υποχρεώσεις της ή σχετικά αιτήματα.

5. Άδεια Χρήσης Περιεχομένου Χρήστη

Στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, χορηγείτε στην MyJobNow απεριόριστη, μη αποκλειστική, παγκόσμια, απεριόριστη, αμετάκλητη, πλήρως αμειβόμενη, απαλλαγμένη από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, άδεια χρήσης, αναπαραγωγής, διανομής, εκτέλεσης, προβολής και εν γένει επεξεργασίας και εκμετάλλευσης με οποιονδήποτε τρόπο του Περιεχομένου Χρήστη για οποιοδήποτε σκοπό που σχετίζεται με την Πλατφόρμα, τις Υπηρεσίες και την επιχείρησή της. Επιπλέον, παρέχετε στην MyJobNow και στις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες το δικαίωμα να χρησιμοποιεί το όνομα και / ή το όνομα χρήστη σας σε σχέση με το Περιεχόμενο Χρήστη. Όταν υποβάλετε αίτηση για μια εργασία μέσω της Πλατφόρμας στέλνετε το Περιεχόμενο Χρήστη σας στην MyJobNow και εξουσιοδοτείτε την MyJobNow να κοινοποιεί αυτό το Περιεχόμενο Χρήστη με ένα τρίτο μέρος. Επιπλέον, δηλώνετε και εγγυάστε ότι: (i) έχετε το δικό σας Περιεχόμενο Χρήστη που έχει αναρτηθεί από εσάς στην Πλατφόρμα ή μέσω της Πλατφόρμας ή έχετε το δικαίωμα να χορηγήσετε την άδεια που εκτίθεται σε αυτήν την ενότητα, (ii) το Περιεχόμενο Χρήστη δεν παραβιάζει τα δικαιώματα απορρήτου, δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα οποιουδήποτε προσώπου ή οντότητας και (iii) το Περιεχόμενο Χρήστη δεν οδηγεί σε παραβίαση της σύμβασης μεταξύ εσάς και τρίτου μέρους. Συμφωνείτε να καταβάλετε όλα τα δικαιώματα, αμοιβές, αποζημιώσεις και οποιαδήποτε άλλα χρήματα οφείλονται σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα λόγω του περιεχομένου που δημοσιεύετε στην ή μέσω της Πλατφόρμας. Συμφωνείτε να υπερασπιστείτε και να αποζημιώσετε τη MyJobNow και τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες από οποιεσδήποτε αξιώσεις που προκύπτουν από οποιοδήποτε περιεχόμενο ή υλικό που παρέχετε στην Πλατφόρμα.

Εάν επιθυμείτε να ανακαλέσετε τη χορήγηση άδειας χρήσης για οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση εξυπηρέτησης που αναφέρεται παραπάνω με αντίγραφο του διαβατηρίου ή της αστυνομικής σας ταυτότητας (για λόγους επαλήθευσης ταυτότητας) και ζητήστε την αφαίρεση αυτού του περιεχομένου. Η αίτησή σας πρέπει να περιλαμβάνει: (i) την υπογραφή του κατόχου του δικαιώματος για το εν λόγω περιεχόμενο ή ενός προσώπου εξουσιοδοτημένου να ενεργεί για λογαριασμό του κατόχου των δικαιωμάτων (ii) προσδιορισμό του περιεχομένου για το οποίο πρέπει να ανακληθεί η άδεια και πληροφορίες επαρκώς επαρκείς ώστε να επιτρέψει στην MyJobNow να εντοπίσει και να αφαιρέσει το περιεχόμενο από την Πλατφόρμα. (iii) το όνομα, τη διεύθυνση, τον αριθμό κινητού τηλεφώνου και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, (iv) δήλωση ότι έχετε καλή πίστη ότι είστε κάτοχος δικαιωμάτων ή είστε εξουσιοδοτημένος από τον κάτοχο των δικαιωμάτων να ανακαλέσετε την άδεια για το καθορισμένο περιεχόμενο και (v) δήλωση ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στην αίτηση είναι ακριβείς και υπό την επιβολή κυρώσεων για ψευδορκία ότι είστε κάτοχος του δικαιώματος ή είστε εξουσιοδοτημένοι να ενεργείτε εξ ονόματος του κατόχου των δικαιωμάτων σχετικά με αυτά τα υλικά. Μπορεί να υπάρχει χρέωση για την απάντηση και την εκτέλεση ενός τέτοιου αιτήματος. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την MyJobNow για περισσότερες λεπτομέρειες.

6. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Όλα τα (i) κείμενα σε κάθε σελίδα της Πλατφόρμας, είτε εκδοτική, είτε πλοήγηση, είτε εκπαιδευτική, (ii) λογότυπα, κουμπιά και άλλα γραφικά στοιχεία στην Πλατφόρμα, (iii) λογισμικό που περιλαμβάνει τόσο τον κώδικα πελάτη όσο και τον κώδικα που χρησιμοποιείται από την MyJobNow για την παροχή υπηρεσιών, (iv) συνδυασμοί χρωμάτων, μορφών κουμπιών, διάταξης σελίδων, σχεδιασμού και όλων των άλλων γραφικών στοιχείων της Πλατφόρμας («Περιεχόμενο Πλατφόρμας”), υλικών, μεθοδολογιών, σχεδίων υλοποίησης ή άλλης πνευματικής ιδιοκτησίας που χρησιμοποιούνται κατά την παροχή των Υπηρεσιών της Πλατφόρμας και εν πάση περιπτώσει, ο τίτλος και το συμφέρον σε αυτήν αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της MyJobNow ή των δικαιοπαρόχων της. Το Περιεχόμενο της Πλατφόρμας και τα εργαλεία της Πλατφόρμας προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά μυστικά ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, μερικά από αυτά προστατεύονται επίσης ως εμπορικά σήματα, εμπορικά ονόματα ή / και σήματα υπηρεσιών που ανήκουν στην MyJobNow. Έχουμε κατοχυρωμένα δικαιώματα στην Πλατφόρμα και δεν θα αντιγράφετε, τροποποιείτε, χρησιμοποιείτε ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο εκμεταλλευτείτε τα σήματα και άλλα δικαιώματα της MyJobNow χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεσή μας.

Εκτός από τις περιορισμένες άδειες που σας έχουν χορηγηθεί ρητώς σε αυτήν την Συμφωνία, η MyJobNow διατηρεί για την ίδια και τους δικαιοπαρόχους της όλα τα άλλα δικαιώματα, τίτλους και ενδιαφέροντα. Χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες μας, δεν αποκτάτε κανένα δικαίωμα κυριότητας στο Περιεχόμενο της Πλατφόρμας. Το Περιεχόμενο της Πλατφόρμας παραμένει η πνευματική μας ιδιοκτησία, συμπεριλαμβανομένων (χωρίς περιορισμό) πηγαίου κώδικα, προϊόντων, δεδομένων χρήσης, ιδεών, βελτιώσεων, αιτημάτων, χαρακτηριστικών, προτάσεων ή άλλων πληροφοριών που παρέχονται από τον Αιτούντα Εργασία ή από οποιονδήποτε Εργοδότη. Χωρίς περιορισμό στα παραπάνω, δεν μπορείτε να αναπαράγετε, τροποποιείτε, προβάλλετε, εμπορευτείτε ή διανέμετε το Περιεχόμενο της Πλατφόρμας ή να το χρησιμοποιείτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο για οποιονδήποτε σκοπό. Η MyJobNow επιφυλάσσεται όλων των δικαιωμάτων που δεν χορηγούνται ειδικά με την παρούσα Συμφωνία. Δεν θα πρέπει να τροποποιήσετε τυχόν ειδοποιήσεις πνευματικών δικαιωμάτων, ιδιοκτησιακούς τίτλους, τυχόν εμπορικά σήματα και δικαιώματα χρήσης σημάτων, τυχόν σημάνσεις ευρεσιτεχνιών και άλλες ενδείξεις ιδιοκτησίας στα υλικά που έχετε πρόσβαση μέσω της Πλατφόρμας εκτός του Περιεχομένου Χρήστη.

Άδεια χρήσης από τους αιτούντες εργασία

Η MyJobNow σας χορηγεί ένα περιορισμένο, ανακλητό, μη αποκλειστικό δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης της Πλατφόρμας μόνο για προσωπική σας χρήση, αναζητώντας ευκαιρίες απασχόλησης για τον εαυτό σας, υπό την προϋπόθεση πάντοτε να τηρείτε τους όρους της παρούσας Συμφωνίας. Συμφωνείτε ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο οποιουδήποτε Προφίλ που δημοσιεύετε στην Πλατφόρμα και για οποιεσδήποτε συνέπειες προκύπτουν από αυτό το Προφίλ. Η MyJobNow διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει ή να καταργήσει το δικαίωμα σας για χρήση της Πλαρφόρμας για οποιονδήποτε λόγο ανά πάσα στιγμή, κατά την απόλυτη κρίση της.

Άδεια χρήσης από τους εργοδότες

Η MyJobNow σας παραχωρεί ένα περιορισμένο, ανακλητό, μη αποκλειστικό δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης της Πλατφόρμας μόνο για εσάς και τα συνδεδεμένα με εσάς πρόσωπα για εσωτερική επιχειρηματική χρήση αναζήτησης και εύρεσης υποψηφίων προς απασχόληση, υπό την προϋπόθεση πάντοτε ότι συμμορφώνεστε με τους όρους της παρούσας Συμφωνίας. Αυτό σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση και να κάνετε χρήση του υλικού στην Πλατφόρμα μόνο για προσωπική σας χρήση που σχετίζεται άμεσα με την αναζήτηση και την πρόσληψη υποψηφίων με προοπτική εργασίας. Δεν επιτρέπεται η πώληση, μεταβίβαση ή εκχώρηση οποιασδήποτε από τις Υπηρεσίες ή τα δικαιώματά σας για χρήση της Πλατφόρμας ή οποιασδήποτε από τις Υπηρεσίες που παρέχει η MyJobNow σε εσάς ή τρίτους χωρίς τη ρητή έγγραφη εξουσιοδότηση της MyJobNow. Συμφωνείτε ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο οποιασδήποτε Καταχώρησης Εργασίας που καταχωρείτε στην Πλατφόρμα και για οποιεσδήποτε συνέπειες προκύπτουν από το Προφίλ σας και τις καταχωρήσεις σας.

7. Δηλώσεις και Εγγυήσεις

Μόνο κάτοχος καταχωρημένου λογαριασμού μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στην Πλατφόρμα και να χρησιμοποιήσει την Υπηρεσία χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης του ή μέσω του Google λογαριασμού του ή του λογαριασμού του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης (social log-in). Δεν επιτρέπεται να αναθέσετε ή να μεταβιβάσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις σας σύμφωνα με την παρούσα χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της MyJobNow και οποιαδήποτε τέτοια απόπειρα είναι άκυρη. Η MyJobNow μπορεί να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει ελεύθερα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της χωρίς προηγούμενη ειδοποίησή σας.

Συμφωνείτε να μην έχετε πρόσβαση (ή να επιχειρήσετε να αποκτήσετε πρόσβαση) στην Πλατφόρμα ή / και την Υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο εκτός από τη διεπαφή που παρέχεται από την MyJobNow, εκτός εάν έχετε τη ρητή άδεια να κάνετε κάτι τέτοιο σε ξεχωριστή συμφωνία με την MyJobNow. Συμφωνείτε ότι δεν θα συμμετάσχετε σε καμία δραστηριότητα που παρεμβαίνει ή διαταράσσει την Πλατφόρμα ή / και την Υπηρεσία (ή τους διακομιστές και τα δίκτυα που είναι συνδεδεμένα με την Πλατφόρμα). Εκτός εάν σας επιτρέπεται συγκεκριμένα να κάνετε κάτι τέτοιο σε ξεχωριστή συμφωνία με τη MyJobNow, συμφωνείτε ότι δεν θα αναπαραγάγετε, αντιγράψετε, πωλήσετε, μεταπωλήσετε ή εν γένει εκμεταλλευτείτε την Πλατφόρμα και την Υπηρεσία για οποιονδήποτε σκοπό. Συμφωνείτε ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι (και ότι η MyJobNow δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι εσάς ή τρίτου) για τυχόν παραβίαση των υποχρεώσεών σας βάσει της παρούσας Συμφωνίας και τις συνέπειες αυτής, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απώλειας ή ζημίας που μπορεί να υποστεί η MyJobNow, από την αθέτηση των υποχρεώσεών σας.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Πλατφόρμα και οποιεσδήποτε Υπηρεσίες για τους επιτρεπόμενους σκοπούς και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και απαγορεύεται η αποθήκευση, η διανομή ή η μετάδοση οποιουδήποτε παράνομου υλικού μέσω της Πλατφόρμας ή / και των Υπηρεσιών, διαφορετικά ενδέχεται να εκτεθείτε σε αστικές ή/και ποινικές ευθύνες. Συμφωνείτε ότι εάν έχουμε μια αξίωση τρίτου μέρους ότι το Περιεχόμενο Χρήστη που έχετε δημιουργήσει είναι παράνομο ή προσβάλλει δικαιώματα τρίτων, θα αναλάβετε την υποχρέωση να πράξετε οτιδήποτε νόμιμο προς άρση της παρανομίας ή προσβολής και επιπλέον να αποζημιώσετε την MyJobNow για τυχόν ζημιά που αυτή έχει υποστεί.

Ορισμένες λειτουργίες των Υπηρεσιών μας ενδέχεται να υπόκεινται σε πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους θα πρέπει να διαβάσετε πριν χρησιμοποιήσετε αυτές τις λειτουργίες που συμπληρώνουν την παρούσα Συμφωνία και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Με την επιφύλαξη τυχόν περιορισμών της συνδρομής σας, μπορείτε να ακυρώσετε μια Υπηρεσία οποιαδήποτε στιγμή, με ή χωρίς αιτία, ωστόσο είστε υπεύθυνοι για την πληρωμή για το υπόλοιπο της περιόδου εγγραφής όταν ακυρώσετε κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγραφής. Δεν παρέχουμε επιστροφές ή πιστώσεις για οποιεσδήποτε περιόδους εγγραφής ή αχρησιμοποίητο περιεχόμενο, εκτός εάν αποφασίσουμε, κατά την κρίση μας, ότι οι ασυνήθεις περιστάσεις απαιτούν επιστροφή χρημάτων.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε την παροχή, αναστολή ή διακοπή των Υπηρεσιών ή το κλείσιμο του Λογαριασμού σας, εν όλω ή εν μέρει, ανά πάσα στιγμή για οποιονδήποτε λόγο, αμέσως και χωρίς προειδοποίηση. Εάν τερματίσουμε την εγγραφή σας ή αν υποθέσουμε ότι παραβιάζετε την παρούσα Συμφωνία, χωρίς να περιορίζουμε τα δικαιώματα και τα ένδικα μέσα μας, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι δεν θα δικαιούστε επιστροφές ή πιστώσεις για οποιεσδήποτε περιόδους εγγραφής και ότι ενδέχεται να τερματίσουμε αμέσως την πρόσβασή σας στην Πλατφόρμα.

Για να χρησιμοποιήσετε την Πλατφόρμα και τις υπηρεσίες πρόσβασης, πρέπει να έχετε έναν υπολογιστή, συμβατό κινητό τηλέφωνο ή φορητή συσκευή, πρόσβαση στο διαδίκτυο, δεδομένα και τις ελάχιστες προδιαγραφές συστήματος και λειτουργικού λογισμικού. Είστε υπεύθυνοι για την παροχή όλων των συνδέσεων, ή / και εξοπλισμού που απαιτούνται για τη χρήση των Υπηρεσιών και για την καταβολή των τελών που χρεώνουν οι πάροχοι των συνδέσεων και του εξοπλισμού σας. Αυτά τα τέλη είναι επιπλέον των τελών που μας πληρώνετε για τις Υπηρεσίες και δεν θα σας επιστρέψουμε τέτοια τέλη.

Οι Υπηρεσίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες από καιρό σε καιρό, μπορεί να προσφέρονται σε περιορισμένη βάση ή ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή ή τη συσκευή σας. Αναγνωρίζετε ότι δεν απαιτείται να διατηρήσουμε την Πλατφόρμα διαθέσιμη για τη χρήση σας και δεν παρέχουμε εγγυήσεις ως προς τη διαθεσιμότητά της ή ότι η Πλατφόρμα θα λειτουργεί συνεχώς ή χωρίς σφάλματα. Προσπαθούμε να διατηρήσουμε τις Υπηρεσίες σε λειτουργία. Ωστόσο, όλες οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες υφίστανται περιστασιακές διακοπές και διακοπές. Δεν αναλαμβάνουμε οποιαδήποτε ευθύνη για τη μη διαθεσιμότητα της Πλατφόρμας ή για οποιαδήποτε προσφορά υπηρεσιών που βρέθηκε στην Πλατφόρμα ή οποιαδήποτε διακοπή ή δυσλειτουργία για οποιονδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένων των βλαβών του παρόχου υπηρεσιών Διαδικτύου ή του παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας ιστοσελίδων, εισβολές τρίτων ή ανωτέρα βία). Η MyJobNow δεν ευθύνεται για τυχόν διαταραχή ή απώλεια που ενδέχεται να υποστείτε εξαιτίας της μη πρόσβασης στην Πλατφόρμα ή τις Υπηρεσίες. Σε περίπτωση διακοπής, ενδέχεται να μην μπορείτε να ανακτήσετε το Περιεχόμενο Χρήστη σας.

Συμφωνείτε ότι δεν θα μεταφορτώσετε στην Πλατφόρμα οποιοδήποτε επιβλαβή κώδικα ή χρησιμοποιήσετε τα δεδομένα της Πλατφόρμας για το δικό σας εμπορικό κέρδος. Ως «επιβλαβής κώδικας» νοείται κάθε λογισμικό (συχνά αναφέρεται ως «viruses», «worms», «trojan horses», «time bombs», «time locks», «drop dead devices», «traps», «access codes», «cancelbots» ή «trap door devices») που (α) είναι σκόπιμα σχεδιασμένο να βλάπτει, να διακόπτει, να αναστέλλει, να βλάπτει, να παρεμποδίζει, να παρεμβαίνει, να αναστέλλει, να απαλλοτριεύει ή να εμποδίζει με οποιονδήποτε τρόπο οποιαδήποτε δεδομένα, μέσα αποθήκευσης, πρόγραμμα , το σύστημα, τον εξοπλισμό ή την επικοινωνία, βασισμένο σε οποιοδήποτε γεγονός, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, αλλά χωρίς να περιορίζεται σε: i) υπέρβαση αριθμού αντιγράφων, ii) υπέρβαση αριθμού χρηστών, iii) πέρασμα μιας χρονικής περιόδου, iv) προαγωγή σε συγκεκριμένη ημερομηνία ή άλλο αριθμό ή v) χρήση συγκεκριμένου χαρακτηριστικού ή (β) θα επέτρεπε σε ένα μη εξουσιοδοτημένο άτομο να προκαλέσει τέτοιο αποτέλεσμα ή (γ) θα επέτρεπε σε ένα μη εξουσιοδοτημένο άτομο να έχει πρόσβαση σε πληροφορίες άλλου προσώπου χωρίς τη γνώση και την άδεια αυτού του άλλου προσώπου.

Χωρίς τη ρητή γραπτή μας άδεια, δεν θα αντιγράψετε κανένα μέρος της Πλατφόρμας για δικούς σας εμπορικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένων: (i) αναπαραγωγής ή χρήσης των λεπτομερειών και του Προφίλ οποιουδήποτε Χρήστη, (ii) αναπαραγωγής με οποιονδήποτε τρόπο του συνόλου ή μέρους των Υπηρεσιών ή της Πλατφόρμας, (iii) χρήσης «deep-lin», «robot», «spider», «page-scrape» ή άλλης αυτόματης συσκευής, προγράμματος, αλγόριθμου ή μεθοδολογίας ή οποιαδήποτε παρόμοιας ή ισοδύναμης χειρωνακτικής διαδικασίας, για πρόσβαση, απόκτηση, αντιγραφή ή παρακολούθηση οποιουδήποτε τμήματος της Πλατφόρμας, των Προφίλ ή οποιουδήποτε Περιεχόμενου Χρήστη, ούτε αναπαραγωγής ή παράκαμψης με οποιονδήποτε τρόπο της δομής πλοήγησης ή της παρουσίασης της Πλατφόρμας, ούτε απόκτησης, ή απόπειρας απόκτησης με οποιοδήποτε τρόπο και μέσο, εγγράφων ή πληροφοριών που δεν διατίθενται εσκεμμένα μέσω της Πλατφόρμας ή (iv) ενσωμάτωσης ολόκληρης ή μέρους της Πλατφόρμας σε οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα, δικτυακό τόπο, πλατφόρμα, εφαρμογή ή άλλη ψηφιακή ή μη ψηφιακή μορφή.

Σε σχέση με κάθε χρήση της Πλατφόρμας: (i) οφείλετε να ενεργείτε υπεύθυνα, επαγγελματικά, για τους σκοπούς της επαγγελματικής σας δραστηριότητας και με καλή πίστη, (ii) οφείλετε να απέχετε από διάκριση, ρατσισμό, δυσφημιστική, ακατάλληλη, άσεμνη, προσβλητική ή άλλη συμπεριφορά που υποκινεί μίσος, διακρίσεις, ρατσισμό, φανατισμό ή σωματική βία ενός ατόμου ή μιας ομάδας (iii) οφείλετε να αντιμετωπίζετε την Πλατφόρμα και τους Χρήστες της με σεβασμό και δεν θα συμμετάσχετε σε συμπεριφορές που θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως εκφοβισμός, παρενόχληση, υποβάθμιση, προσβολή ή άλλως προσβολή (όπως καθορίζεται από εμάς) και (iv) δεν πρέπει να εκπροσωπείτε ή να υποστηρίζετε παράνομες ή ανήθικες δραστηριότητες.

Χωρίς να περιορίζονται οι ανωτέρω δεσμεύσεις, ευθύνες και υποχρεώσεις, ενδεικτικά αναφέρεται ότι δεν επιτρέπονται:

Η δημιουργία ή διευκόλυνση ανεπιθύμητων εμπορικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων (“spam”). Η αποστολή, ανάρτηση, διανομή, διάδοση ή προβολή οποιουδήποτε παράνομου, δυσφημιστικού, παρενοχλητικού, καταχρηστικού, δόλιου, παράνομου, άσεμνου ή άλλου ανάρμοστου περιεχόμενου. Σκόπιμη διανομή κάθε επιβλαβή κώδικα. Προγράμματα «πυραμίδων συμπεριφοράς» ή προώθησης Η διαβίβαση περιεχομένου που μπορεί να είναι επιβλαβές για ανηλίκους, ή περιεχομένου που ζητά ή ενθαρρύνει την ανταλλαγή προσωπικών πληροφοριών με ανηλίκους. Η ψευδής αναπαράσταση άλλου ατόμου (μέσω της χρήσης μιας διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλο τρόπο) Η παράνομη διαβίβαση πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλων ιδιοκτησιακών πληροφοριών άλλου ατόμου χωρίς την άδεια του ιδιοκτήτη ή του δικαιοπάροχου. Η χρήση της Πλατφόρμα κατά παραβίαση νομίμων δικαιωμάτων (όπως τα δικαιώματα ιδιωτικής ζωής και προσωπικότητας) των άλλων. Η προώθηση ή ενθάρρυνση της παράνομης δραστηριότητας. Η δημιουργία πολλαπλών λογαριασμών Χρηστών σε σχέση με τυχόν παραβιάσεις της Συμφωνίας ή η δημιουργία λογαριασμών Χρηστών με αυτοματοποιημένα μέσα ή με ψευδείς ή δόλιες προθέσεις. Η πώληση, μεταπώληση ή άλλη εκμετάλλευση για μη εξουσιοδοτημένους εμπορικούς σκοπούς ή μεταφορά οποιουδήποτε λογαριασμού της Πλατφόρμας Η τροποποίηση, προσαρμογή, μετάφραση οποιουδήποτε τμήματος της Πλατφόρμας. Η παραβίαση των πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων ή άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που περιέχονται στην Πλατφόρμα. Η επικοινωνία με άλλους Χρήστες της Πλατφόρμας σχετικά με προγράμματα μάρκετινγκ πολλαπλών επιπέδων (MLM), τις εργασίες που απαιτούν την πληρωμή για να ξεκινήσουν και οποιαδήποτε θέματα η MyJobNow θεωρεί επιζήμια για τους χρήστες της. Η παροχή ψευδών πληροφοριών κατά τη χρήση της Πλατφόρμας και / ή της Υπηρεσίας. Η MyJobNow διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί διάφορες μεθόδους για την ανίχνευση και αντιμετώπιση δραστηριότητας που δεν συμμορφώνεται με τους όρους της παρούσας Συμφωνίας και να παρακολουθεί τη συμμόρφωση των Χρηστών με αυτούς τους όρους αλλά και να αποτρέπει την κατάχρηση (όπως το spam). Αυτές οι μέθοδοι μπορεί μερικές φορές να οδηγήσουν σε προσωρινή ή μόνιμη αναστολή ή τερματισμό ορισμένων λειτουργιών για ορισμένους Χρήστες.

8. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΟΣΩΝ ΡΗΤΩΣ ΕΚΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ, Η MYJOBNOW ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ, ΑΛΛΩΣ, ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ Ή ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΣΑΦΕΙΣ Ή ΕΜΜΕΣΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ, ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, Ή/ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΜΕΣΩ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ (LINKS) ΕΠ’ΑΥΤΗΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΕΜΜΕΣΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ Ή ΧΡΗΣΗ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΤΥΧΟΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ Ή/ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ. Η MYJOBNOW ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ, ΑΛΛΩΣ, ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΦΙΛ, ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΟΔΟΤΗ Η ΑΙΤΟΥΝΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.

Η MYJOBNOW ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ, ΑΛΛΩΣ, ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ, ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ, ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ Ή ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ Ή ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ή ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ. Η MYJOBNOW ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ, ΑΛΛΩΣ, ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ, ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ, ΕΣΦΑΛΜΕΝΗ Ή ΑΚΑΙΡΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ή ΑΛΛΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ.

Η MYJOBNOW ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ, ΑΛΛΩΣ, ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΒΛΑΒΕΣ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΗΨΗ Ή ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ Ή ΥΛΙΚΟ ΣΤΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η MYJOBNOW ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΚΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΧΡΗΣΤΗ.

Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ MYJOBNOW ΣΕ ΜΙΑ ΒΑΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ «AS IT IS» ΚΑΙ «AS AVAILABLE». Η MYJOBNOW ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΙΑΚΟΠΕΣ Ή ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΚΑΙ Η MYJOBNOW ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ Ή ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΣΧΕΣΗΣ Ή ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝΣ Ή ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ MYJOBNOW ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΣΙΑΣ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ Ο ΧΡΗΣΗΤΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ. Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ, Ή ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ SERVERS ΤΗΣ ΔΕΝ EINAI AYTH TOY ΑΡΧΕΙΟY. ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΜΟΝΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ.

ΕΠΕΙΔΗ H MYJOBNOW ΔΕΝ ΕΜΠΛEΚΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓEΣ ΜΕΤΑΞY ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ, ΕΑΝ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΝΟΣ Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ, ΚΑΘΕ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΝΕΙ ΤΗΝ MYJOBNOW (ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ή/ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΗΣ) ΑΠΟ ΑΞΙΩΣΕΙΣ, ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ (ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΈΣ ΚΑΙ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ) ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΦΥΣΗΣ, ΓΝΩΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΓΝΩΣΤΕΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΥΠΗΡΧΑΝ ΥΠΟΨΙΕΣ Ή ΟΧΙ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ Ή ΜΗ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ, Ή ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ, ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΜΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ.

9. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ MYJOBNOW

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η MYJOBNOW ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΕΜΜΕΣΕΣ, ΤΥΧΑΙΕΣ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ Ή ΦΥΣΗΣ, ΑΠΟΡΡΕΟΥΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΚΕΡΔΟΥΣ Ή ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ, Ή ΒΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ), ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ MYJOBNOW Η ΕΧΕΙ ΕΙΔΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΣ ΙΣΧΥΕΙ ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ.

ΚΑΤΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ ΟΣΩΝ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ, Η ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ MYJOBNOW ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΤΕΛΟΥΣ ΕΛΑΒΕ Η MYJOBNOW ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Η ΑΞΙΩΣΗ.

10. Εμπιστευτικότητα

Ο όρος «Εμπιστευτικές Πληροφορίες» σημαίνει οποιαδήποτε και όλα τα τεχνικά ή επαγγελματικά δεδομένα ή πληροφορίες που παρέχονται, ανεξαρτήτως μορφής ή μέσου, από τους Χρήστες ή την MyJobNow ανεξάρτητα από το αν έχουν επισημανθεί ή αναγνωριστεί ως «εμπιστευτικά», συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των Προφίλ, Περιεχομένου Χρήστη, Προσφορά Εργασίας, των όρων της παρούσας Συμφωνίας και τις λειτουργίες και την τεχνολογία που θα χρησιμοποιηθεί σε σχέση με την Πλατφόρμα και την Υπηρεσία. Ο Χρήστης συμφωνεί ότι: (i) θα μεταχειρίζεται ως εμπιστευτικές και θα διατηρεί την εμπιστευτικότητα όλων των Εμπιστευτικών Πληροφοριών και δεν θα τις αποκαλύπτει σε τρίτους, (ii) θα χρησιμοποιεί τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες αποκλειστικά για τους σκοπούς της παρούσας Συμφωνίας, και (iii) δεν θα αντιγράφει αυτές τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες εκτός εάν έχει ρητώς προς τούτο εξουσιοδοτηθεί από την MyJobNow.

Οι υποχρεώσεις που αφορούν τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες δεν θα ισχύουν για οποιεσδήποτε πληροφορίες που: (i) βρίσκονται ήδη στην κατοχή του Χρήστη, όπως αποδεικνύεται από έγγραφα και χωρίς υποχρέωση εμπιστευτικότητας, (ii) χωρίς ενέργεια ή πταίσμα από μέρους του Χρήστη, είναι ή καθίστανται διαθέσιμες στο κοινό, ή iii) ο Χρήστης έλαβε από τρίτο πρόσωπο χωρίς παραβίαση από αυτό το τρίτο πρόσωπο της υποχρέωσης εμπιστευτικότητας. Κατόπιν αιτήματος της MyJobNow, ο Χρήστης υποχρεούται να επιστρέψει αμέσως στην MyJobNow ή να καταστρέψει επί αποδείξεως όλες τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες.

Άνευ περιορισμού των ανωτέρω, ο Χρήστης δεν θα αποκαλύψει την ύπαρξη ή τους όρους της παρούσας Συμφωνίας ή οποιωνδήποτε άλλων πληροφοριών σχετικά με τις Υπηρεσίες σε οποιαδήποτε διαφημιστική, προωθητική ή δραστηριότητα πωλήσεων, δημοσιοποίηση ή άλλη δημόσια επικοινωνία χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση και έγκριση της MyJobNow κατά περίπτωση. Η MyJobNow έχει το δικαίωμα να εξετάζει και να εγκρίνει οποιοδήποτε δελτίο τύπου, προωθητικό/διαφημιστικό υλικό ή σχετικό περιεχόμενο που αναφέρει την MyJobNow.

11. Απόρρητο και δεδομένα

Αποδέχεστε την Πολιτική Απορρήτου και συμφωνείτε ότι δεν θα κάνετε τίποτα που αντιβαίνει στην Πολιτική Απορρήτου και θα θέσει σε κίνδυνο την MyJobNow ή και τρίτους. Μπορούμε οποτεδήποτε να τροποποιήσουμε την Πολιτική Απορρήτου κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια με ανάρτηση των νέων όρων στην Πλατφόρμα, και συνεχίζοντας να κάνετε χρήση της Πλατφόρμας, σημαίνει αυτομάτως ότι αποδέχεστε τέτοιες αλλαγές.

Κάθε μέρος (κατά περίπτωση) δηλώνει και εγγυάται ότι έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει πολιτική απορρήτου σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εφαρμοστέας νομοθεσίας σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται στο άλλο μέρος σε σχέση με τις Υπηρεσίες ή με άλλο τρόπο βάσει της παρούσας Συμφωνίας. Χωρίς περιορισμό, κάθε απαραίτητη συγκατάθεση Αιτούντα Εργασία ή άλλου Χρήστη πρέπει να λαμβάνεται απευθείας από οποιονδήποτε Εργοδότη με σκοπό τη διευκόλυνση της μεταξύ τους συναλλαγής και την καλύτερη εκτέλεση της Υπηρεσίας.

12. Λοιποί Όροι

Απαγόρευση εκχώρησης και ανάθεσης. Δεν θα γίνεται καμία εκχώρηση της Συμφωνίας χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της MyJobNow. Οποιαδήποτε τέτοια απόπειρα εκχώρησης ή μεταβίβασης θα είναι άκυρη και η MyJobNow μπορεί να καταγγείλει αμέσως την παρούσα Συμφωνία και την πρόσβαση του Χρήστη στην Πλατφόρμα χωρίς ευθύνη. Ο Χρήστης δεν θα χρησιμοποιήσει υπεργολάβους για τη λειτουργία του βάσει της παρούσας Συμφωνίας χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της MyJobNow.

Ανωτέρα Βία. Κανένα Μέρος δεν θα ευθύνεται έναντι του άλλου για τυχόν παράλειψη εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του βάσει της παρούσας Συμφωνίας, στο βαθμό που η αποτυχία αυτή οφείλεται σε γεγονός ανωτέρως βίας, όπως ταραχές, εμπάργκο, απεργίες ή άλλες συλλογικές πράξεις εργαζομένων, δυστύχημα, ατυχήματα ή άλλες αιτίες, στο βαθμό που αυτή η αποτυχία και οι συνέπειές της είναι λογικά πέρα από τον έλεγχο και χωρίς την υπαιτιότητα ή την αμέλεια του Μέρους που την επικαλείται.

Ακυρότητα – Παραίτηση. Η διαπίστωση ότι οποιοδήποτε τμήμα της παρούσας Συμφωνίας είναι άκυρο δεν θα επηρεάσει τα υπόλοιπα τμήματα αυτής της Συμφωνίας. Η παραίτηση εκ μέρους οποιουδήποτε Μέρους για παράβαση οποιασδήποτε διάταξης της παρούσας Συμφωνίας από το άλλο Μέρος δεν θα ερμηνεύεται ως παραίτηση από οποιαδήποτε μεταγενέστερη παραβίαση της ίδιας ή οποιασδήποτε άλλης διάταξης της παρούσας Συμφωνίας, ούτε η οποιαδήποτε καθυστέρηση ή παράλειψη οποιουδήποτε μέρους να ασκήσει ή να εκτελέσει οποιοδήποτε δικαίωμα ή ένδικο μέσο λειτουργεί ως παραίτηση από οποιοδήποτε δικαίωμα ή ένδικο μέσο.

Πλήρης Συμφωνία – Τροποποίηση. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι η παρούσα Συμφωνία γίνεται αποδεκτή ηλεκτρονικά και ότι η αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων θα διαμορφωθεί και θα εγκριθεί έγκυρα ηλεκτρονικά. Η παρούσα συμφωνία αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ των μερών σε σχέση με το αντικείμενο της παρούσας και αντικαθιστά και αντικαθιστά όλες τις προγενέστερες ή σύγχρονες συμφωνίες, γραπτές ή προφορικές, σχετικά με το θέμα αυτό. Η MyJobNow δύναται να τροποποιεί οποτεδήποτε τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής της Συμφωνίας, ή/και τις πολιτικές ή/και τις διαδικασίες της οποιαδήποτε στιγμή με την ανακοίνωση των αλλαγών στην Πλατφόρμα. Η συνεχής πρόσβαση και χρήση της Πλατφόρμας από εσάς μετά από αυτή την ανακοίνωση θα ερμηνεύεται ως αποδοχή εκ μέρους σας των τροποποιήσεων που έγιναν από την MyJobNow. Στην ευθύνη σας εμπίπτει η περιοδική παρακολούθηση των όρων και των προϋποθέσεων της παρούσας Συμφωνίας για τυχόν αλλαγές. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η MyJobNow μπορεί, αλλά δεν υποχρεούται, να σας ειδοποιήσει για οποιεσδήποτε αλλαγές στη Συμφωνία. Όλες οι ειδοποιήσεις που παρέχονται από την MyJobNow μέσω της Πλατφόρμας, ή οποιεσδήποτε επικοινωνίες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, fax, ή οποιαδήποτε άλλη μορφή ηλεκτρονικών επικοινωνιών από και μεταξύ μας ικανοποιούν οποιαδήποτε νομική απαίτηση ότι τέτοιες επικοινωνίες θα γίνονται εγγράφως.

Λειτουργία Πλατφόρμας. Η παρούσα Συμφωνία, οι Πολιτικές και οι διαδικασίες που κοινοποιούνται μέσω της Πλατφόρμας, διέπουν τη χρήση της Πλατφόρμας από εσάς. Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ οποιωνδήποτε όρων της παρούσας ή τυχόν πολιτικών και διαδικασιών που αφορούν συγκεκριμένα προγράμματα και ανακοινώνονται σε εσάς μέσω της Πλατφόρμας, θα ελέγχονται οι πολιτικές και οι διαδικασίες που αφορούν συγκεκριμένα το πρόγραμμα.

Σχέση των Μερών. Τα Μέρη στην παρούσα Συμφωνία συμβάλλονται και λειτουργούν ανεξάρτητα μεταξύ τους και καμία άλλη σχέση δεν θα υπονοείται από την παρούσα Συμφωνία. Τίποτα που περιέχεται ή γίνεται σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία δεν θα ερμηνεύεται ως δημιουργία εταιρικής σχέσης, πρακτορείας ή κοινοπραξίας και κανένα Μέρος δεν θα δεσμεύεται από οποιαδήποτε αντιπροσώπευση, δήλωση ή πράξη του άλλου Μέρους. Ο κάθε Χρήστης αναλαμβάνει και είναι υπεύθυνος για όλες τις απαραίτητες δαπάνες για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του στο πλαίσιο αυτής της Συμφωνίας. Δεν είμαστε και δεν μπορούμε να συμμετάσχουμε σε οποιαδήποτε συναλλαγή μεταξύ οποιασδήποτε Προσφοράς Εργασίας και Εργοδότη, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε προκύπτουσας απασχόλησης ή άλλης δέσμευσης.

Αξιολογήσεις και Κριτικές. Η MyJobNow μπορεί να χρησιμοποιεί μηχανισμούς οι οποίοι αξιολογούν ή ασκούν κριτική ή επιτρέπουν στους Χρήστες να αξιολογήσουν ή να ασκήσουν κριτική σε άλλους Χρήστες και η MyJobNow μπορεί να κάνει τις αξιολογήσεις αυτές διαθέσιμες δημοσίως. Η MyJobNow δεν θα έχει οποιαδήποτε ευθύνη, άλλως αποποιείται της ευθύνης της, έναντι οποιουδήποτε Χρήστη ή τρίτου για το περιεχόμενο ή την ακρίβεια οποιασδήποτε αξιολόγησης ή κριτικής. Δεν θα έχετε συμφέρον κυριότητας ή άδεια χρήσης οποιασδήποτε αξιολόγησης ή κριτικής που αναρτάται στην Πλατφόρμα, για τα οποία αποκλειστικά δικαιώματα έχει η MyJobNow.

13. Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία

Η παρούσα Συμφωνία θα ερμηνεύεται και θα εκτελείται σύμφωνα με το δίκαιο της Ελλάδας. Οι Χρήστες και η MyJobNow συμφωνούν ότι τα δικαστήρια που βρίσκονται στην Αθήνα είναι ο κατάλληλος και αποκλειστικός χώρος επίλυσης κάθε διαφοράς σχετικά με αυτή τη Συμφωνία και συμφωνούν με την παρούσα την προσωπική και υποκειμενική δικαιοδοσία των εν λόγω δικαστηρίων.