Υπολογισμός Εργοδοτικών Εισφορών - MyJobNow

Ένας μόνιμος πονοκέφαλος για τους εργοδότες είναι ο ακριβής υπολογισμός του κόστους των εργαζομένων και των εργοδοτικών εισφορών! Ειδικά όταν υπάρχουν και πολλοί παράμετροι που επηρεάζουν αυτά τα κόστη π.χ νυχτερινές βάρδιες, επιδόματα, ασταθή ωράρια κτλ.

Γι’αυτό λοιπόν φτιάξαμε ένα εύχρηστο εργαλείο υπολογισμού όλων αυτών. Το μόνο που χρειάζεται είναι να συμπληρώσεις τα πεδία της παρακάτω φόρμας και θα υπολογιστούν αυτομάτως όλες οι μηνιαίες εισφορές και τα δώρα και επιδόματα που προκύπτουν στο έτος.

Φυσικά πρέπει να τονίσουμε ότι αυτοί οι υπολογισμοί είναι απλώς μια προσέγγιση των εισφορών για διευκόλυνση του υπολογισμού τους και μπορεί διαφέρουν από τις τελικές και επίσημες εισφορές που θα πρέπει να πληρώσει ο εργοδότης.


Ανά Μήνα

Καθαρό Ημερομίσθιο: €

Καθαρά: €

Φόρος: €

Εισφορές Εργαζομένου: €

Εισφορές Εργοδότη: €

Κόστος Εργοδότη: €

Δώρα & Επιδόματα στο έτος

Καθαρά: €

Φόρος: €

Εισφορές Εργαζομένου: €

Εισφορές Εργοδότη: €

Κόστος Εργοδότη: €